Đóng

Sản phẩm

TỦ ĐIỆN TỔNG-MSB

Tủ MSB hay tủ tổng được dùng lắp đặt ở đầu nguồn gần máy biến áp, dùng cấp nguồn cho […]

05/01/2020

TỦ ĐIỆN ATS

Tủ điện chuyển nguồn tự động (ATS) là tủ dùng điều khiển chuyển nguồn ưu tiên và nguồn dự phòng. […]

05/11/2019

TỦ ĐIỆN BÙ-CAPACITOR BANK

Tủ tụ bù công suất phản kháng giúp nâng cao hệ số công suất, làm việc sử dụng điện đạt […]

05/11/2019

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Tủ dùng để điều khiển hệ thống chiếu sáng như : Tự động điều khiển chiếu sáng theo thời gian […]

05/11/2019