Đóng

13/11/2019

Công tác nghiệm thu tủ điện tại nhà máy Bluepower

Ngày 26/8/19, Bluepower cùng nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu tủ điện tại xưởng trước khi giao tới công trình.

Việc FAT được Bluepower chuẩn bị chu đáo trước khi khách hàng tới. Công tác nghiệm thu bao gồm kiểm tra kết cấu cơ khí, tính thẩm mỹ,  kiểm tra đấu nối thiết bị, đo đếm cách điện, đóng điện kiểm tra chức năng và chạy thử….vvvv. Công việc nghiệm thu đã diễn ra thuận lợi và được hoàn thành trong ngày., trước khi tủ điện được đóng gói và giao tới công trình.

 

Hình ảnh tủ điện đã sẵn sàng cho công tác nghiệm thu

 

EET Team@26/8/19