FAT và giao hàng tủ điện dự án nhà máy Sai Gon Tech(STEC)-VSIP2

Công ty Sài Gòn Stec thuộc Tập đoàn Sharp Takaya (Nhật Bản) được thành lập từ năm 2007, hoạt động […]

28/01/2022