Kiểm tra định kỳ tủ điện rạp CGV

Ngày 25/10/2019, Bluepower cùng nhà thầu, chủ đầu tư kiểm tra định kỳ, đo đếm thông số hoạt động tủ […]

26/10/2019