Bluepower hoàn thành đóng điện tủ tổng 4000A cho TBA 2500kVA nhà máy TBC Ball

Ngày 05/11/19, Bluepower cùng nhà thầu cơ điện đã hoàn thành đóng điện TBA 2500kVA cấp nguồn cho tủ điện […]

26/11/2019