Công tác nghiệm thu tủ điện tại nhà máy Bluepower

Ngày 26/8/19, Bluepower cùng nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu tủ điện tại xưởng trước khi […]

13/11/2019