Bluepower hoàn thành giao hàng lô tủ điện cho trường trung học phổ thông Việt Anh Bình Dương

Ngày 14/6/21, Bluepower tiến hành những công đoạn cuối cùng vệ sinh đóng gói và giao hàng lô tủ điện […]

15/06/2021